Laerskool Unika Voortrekkers

Die Voortrekkers is ‘n kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees. Elke lid gaan sy volle potensiaal bereik deur geleenthede te gebruik om effektiewe persoonlike leierskap te ontwikkel.

In die Voortrekkers bepaal ons Christenskap hoe ons ons Afrikanerskap uitleef as positiewe Burgers van ‘n pragtige land. U het ‘n wonderlike kans om u deel by te dra tot die opbou van ons wonderlike land deur die geleenthede wat gebied word om nuwe dinge te ervaar, nuwe plekke te besoek, nuwe vriendskappe te smee, méér avontuur te beleef, jouself beter te  verstaan, meer doelgerig te wees in die lewe en ons land en sy natuur beter te leer ken en waardeer.

Die Voortrekkers Unika het Drawwertjie (dogters spanne) en Penkop (seunsspanne) in elke jaargroep vanaf Graad R tot 7 en van graad 8 - 12 verkenners. 

Vir meer inligting stuur gerus ‘n epos aan: bemarking@unikavories.org.za

VOORTREKKERS HELP IN SEDGEFIELD

Van die kinders wat aan die Swartvlei kamp deelgeneem het bal-jaar op die strand.

KNYSNA NUUS - Swartvlei Seekamp is 'n gebiedskamp vir laerskoolleerders wat deur Die Voortrekkers Transvaal aangebied word en plaasvind by Swartvlei in Sedgefield. Hierdie jaar vind die kamp vir die 25ste keer plaas, vir ongeveer 660 mense.

 

Swartvlei is ook by verskeie gemeenskapsdiensprojekte betrokke. Baadjies vir Maatjies is 'n projek in samewerking met Fresh Start, waardeur kinders hulle warm baadjies wat nie meer gebruik word nie, aan 'n minderbevoorregte maatjie skenk.

 

Op Vrydag, 7 Julie het Swartvlei met 'n bus na Sedgefield Primary School in Smutsville gegaan om hierdie skenkings te gaan oorhandig. Die ontvangers van hierdie skenkings het ook deel gehad aan die 25ste verjaardagpartytjie wat op die kamp gehou is.

 

Die graad 7’s het Rebuild Eden Sedgefield gaan help om skenkings in een van die vele pakhuise te sorteer sodat dit aan gemeenskappe gestuur kan word wat deur die brande geraak is. Daar is sóveel skenkings ontvang dat die mense betrokke nie genoeg hande gehad het om die werksvrag te hanteer nie en met oor die 130 gewillige hande, is dié groot werk aansienlik vinniger afgehandel. Swartvleikamp verskaf elke dag kos aan Rebuild Eden se vrywilligers.

 

Die logistiek verbonde aan so 'n kamp is enorm en word maande vooruit beplan. 'n Week voor die tyd begin die kamp vorm aanneem wanneer die voorspan begin om tente op te slaan en kry 'n leë kampterrein karakter. Al die slaaptente vir die kinders, die divisietente vir die kursusse wat aangebied word en karavane vir die volwassenes staan gereed wanneer ses busse vanuit Pretoria en Johannesburg hier arriveer en die kamp in volle erns kan begin.

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur