rugby

By Laerskool Unika glo ons dat sport ‘n integrale deel vorm van ‘n kind se opvoeding. Alle leerders by Laerskool Unika word die geleentheid gebied om hom- of haarself uit te leef op die sportgebied waarvoor hy/sy lief is en geniet. 

Ons glo verder dat elke kind tot sy volle potensiaal moet ontwikkel. Prestasie word nie afgedwing nie. By ons is elkeen ‘n wenner. Ons wil na die beste van ons vermoë sport beoefen en deur volgehoue, harde werk deur ons afrigters, die beste moontlike kwaliteit afrigting bied. So doen ons gestand aan ons leuse: ONS BOU! 

 

Klik op sportsoort bo-aan bladsy vir meer inligting aangaande sport wat 

aangebied word.

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur

IMG_1284