Redenaars

Redenaars:

 

Om ‘n toespraak voor ‘n gehoor te lewer is een van die moeilikste, maar wonderlikste vaardighede wat ‘n ouer en ‘n skool ‘n kind mee kan bemagtig.

Daar word daagliks in die werksomgewing van mense verwag om hul opinie, voorstel of raad met ander mense of kollegas te deel. By Unika bied ons ‘n platvorm vir leerders om deel te vorm van die redenaars. Verskei kursusse, afrondingsessies en klasse deur kenners in die veld word aangebied om leerders in die opsig te ondersteun. Leerders leer jaar na jaar hoe om ‘n toespraak te skryf en ook met die nodige slefvertrouedie gehoor en beoordelaars te oorreed van hul stanpunt.

 

Vanaf  2020 hou Unika ‘n interredenaars waar leerders as individue deelneem om punte vir hul span te kry. Daarna word leerders genooi om by die interne-redenaars in graadverband deel te neem.

Vanuit die interne-redenaars word die Unika redenaarspan van 12 leerders en 4 reserwes gekies om die skool by verskeie kompetisies soos ATKV-Redenaars en Radikale-Redenaars te gaan verteenwoordig.

Die skool bied ook die geleentheid vir leerders om by die interskole-redenaars deel te neem.

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur