Laerskool Unika het 'n hele paar kunstiges! 

Benewens die kuns wat as leervak aangebied word, bied Unika ook kunsklasse as buitemuurs aan. Kinders leer teken-, verf-, en skildertegnieke aan. Jan Labuschage bied hierdie klasse by Unika aan. 

Kontak Jan Labuschagne op 083 235 0856 en janlabuschagne@artslink.co.za vir kunsklasse.
 

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur