Kultuur

By Laerskool Unika glo ons dat kultuur 'n belangrike deel vorm van elke kind se opvoeding. Alle leerders by Laerskool Unika word die geleentheid gebied om hom- of haarself uit te leef binne die kultuuraktiwiteit waarvoor hy/sy lief is.

Ons glo verder dat elke kind tot sy volle potensiaal moet ontwikkel.  Ons wil na die beste van ons vermoë kultuur beoefen en deur volgehoue, harde werk deur ons afrigters, die beste moontlike kwaliteit afrigting bied. So doen ons gestand aan ons leuse: ONS BOU!

Hierbo is die kultuuraktiwiteite wat by Laerskool Unika binne skoolverband aangebied word.

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur

22405415_1538037522886146_70228259513171