GRAAD R

KLERE

 • Merk alle klere.

 • Geen fantasieklere word toegelaat nie, bv. Batmanpakke, Sneeuwitjie-rokke, ens.

 • 'n Ekstra stel klere moet ingepak word vir glipsies of ongelukke (skeur van kledingstuk ens.)

 

SNOEPIEDAG

 • Geen snoepiedag of deelname aan markdag nie.

 

BL- KLERE

 • Bewegingsleer-klere word elke  Dinsdag gedra.

 • Kaalvoete word aangmoedig aangesiendit goed vir kinders se ontwikkeling.

 

NASKOOL

 • Kleuterskoolnasorg en Unikannetjies is beskikbaar.

 • Kleuterskoolnasorg – kinders word om 12:45 by hul klasse afgehaal word.

 • Unikannetjies –kinders word by gr. R–speelgrond ontmoet na skool. 

 

VERJAARSDAE

 • Verversings kan op verjaarsdae skool toe gestuur word – reël vooraf met klasonderwyseres.

 • Lekkergoedpakkies – geen speelgoed in nie;  beperk tot ’n pakkie skyfies, ’n sappie en ’n lekkertjie.

 

UITNODIGINGS

 • Neem ander kinders se gevoelens in ag indien die hele klas nie uitgenooi word nie.

 

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

 • Skoolaktiwiteite:  mini-netbal en Welpie-rugby (nie-betaalbare aktiwiteite). Let asb. op dat  Welpie-rugby en Ruggakids verskillende aktiwiteite is.

 

SPEELGOED

 • Geen speelgoed mag skooltoe of nasorg toe gebring word nie.

 

TEMAWEEK-BRIEF

 • Word weekliks uitgestuur.

 • Brief bevat inligting soos bv. benodigdhede wat skooltoe gebring moet word (boksies, gom, ens.) as ook 'huiswerk' (liedjes wat geoefend moet word, ens.)

 • Afvalmateriaal soos lap, wol, karton, ens. is altyd welkom.

KOMMUNIKASIEBOEKIES

 • Moet elke dag deur ouer/voog nagegaan en geteken word. Ouers/voogde kan'n boodskap aan personeel in boekie skryf wanneer nodig.

 

HUISWERK

 • Moet elke dag skooltoe gestuur word.  Belangrike kommunikasie van skool word in huiswerklêer geplaas.

ASSESSERINGSLêER

 • Word deur die loop van die kwartaal huistoe gestuur word – kennisname waar kind tekort skiet of waarin hul goed vaar.

 • Hierdie assesserings sal op rapport verskyn.

 

SKEURSTROKIES

 • Alle skeurstrokies moet in briewe-lêer geplaas word nadat dit voltooi is.

 • Briewe moet aandagtig gelees word. 

SPOGKAARTE

 • Word as deel van 'n beloningssisteem gebruik.

 • Word in kommunikasieboekie geplak.

 • Belonings word gegee vir 10, 20, 30 ens. spogkaarte.

 • Leerders kry ook geleentheid om by verskillende onderwysers te gaan spog.

 

LUISTERVAARDIGHEIDSISTEEM

 • Word gebruik as aanduiding aan ouer/voog of leerder deur die dag geluiter en opgelet het.

 • Moet daagliks deur ouer/voog nagegaan en geteken word.

 • Word voor in huiswerklêer geplaas.

 

KOMMUNIKASIE EN INLIGTINGSBRIEF

 • Kommunikasie word in lêers geplaas, gaan lêer daagliks na.

 • Inligtingsbriewe is ook elektronies beskikbaar  op  d6  en onder nuus/admin op website.

 

PERSONEEL:  E-POSADRESSE

 • Beskikbaar op die skool se webblad en

 • Personeel poog om alle e-mails binne 48 uur te beantntwoord.

 

SCHOOL COMMUNICATOR/D6

 • Laai School Communicator af om belangrike inligting en dringende kennisgewings van skool te ontvang.

 

SIEKTE/ALLERGÏEE

 • Dit is noodsaaklik om registeronderwyser en kantoorpersoneel in te lig van enige ernstige allergieë.

 • Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om die nodige medikasie by die kantoor in te handig met duidelike instruksies asook die leerder se naam en graad.

 • Siek kinders moet tuis bly.

 • Geen medikasie mag deur skool aan ’n kind gegee word nie.

 • Ouer/voog sal gekontak word om kind te kom haal.

 

PERSOONLIKE KONTAKBESONDERHEDE

 • Verwittig die skool per e-pos van persoonlike kontakbesonderhede en veranderinge.

 • Verskaf besonderhede van persoon/persone wat in 'n noodgeval gekontak moet word.

 

AFWESIGHEDE

 • Leerder moenie onnodig tuis gehou word nie aangesien assessering deurlopend gedoen word.

 • Sieknota moet na klasonderwyser gestuur word.

 

LEES

 • Kleuters word nie geleer om te lees.

 • Fokus word op perseptuele vaardighede geplaas.

 • Hoëfrekwensie woordeskat word aangeleer wat gesien word as “lees”.

 

ONDERHOUDE MET OUERS

 • Twee persone sal teenwoordig wees – klasonderwyseres en ’n ander onderwyseres om notule te neem (Gewoonlik die graadhoof).

Graad 1

HUISWERK

 • Huiswerk moet onder volwasse toesig gedoen word.

 • Huiswerk word van Maandag tot Donderdag gedoen.

 • Skriftelike, sowel as mondelinge huiswerk moet deeglik gedoen word.

 • Ouers is verantwoordelik om huiswerk intensief te merk en daarby te teken, al is die leerder by ’n nasorgsentrum.

 • Let deurgaans op na korrekte letter- en syfervorming.

 • Klanke moet daagliks geoefen word.

 • Let op netheid en  skoon hande. Plaas lêer terug in die huiswerksakkie en in die skooltas.

 • Huiswerk is verpligtend. Indien daar ’n probleem was en die leerder nie sy/haar huiswerk kon voltooi nie, kommunikeer dit asb. in die kommunikasieboekie aan die klasonderwyseres.

 

LEES

 • Was hande en skep ’n rustige atmosfeer.

 • Moenie naby die leesboek eet of drink nie.

 • Leesboeke moet met kleefplastiek oorgetrek word.

 • Indien ’n leesboek wegraak of beskadig is, moet R50 by die kantoor inbetaal word om die leesboek te vervang. Die kwitansie moet na die klasonderwyseres gestuur word.

 • Oefen sigwoorde en teken elke dag in sigwoordeboek.

 • Plaas leesboek en sigwoordeboek terug in die huiswerksakkie.

 • Aanvullende lees is baie belangrik. Leerders word beloon vir aanvullende lees.

 • Leerders besoek een maal per week die mediasentrum. Leerders mag dan ’n leesboekie uitneem om tuis te gaan lees.

 • Indien ’n mediaboek wegraak of beskadig is, word 'n boete van R250 gehef. Die boete word by die kantoor inbetaal.

SKRYFBEHOEFTES

 • Alle nodige boeke word deur die skool verskaf.

 • Die verbruikbare skryfbehoeftes moet u self aankoop. Dit word in die klas op hul tafels gehou.

 • Merk alle skryfbehoeftes duidelik.

 • Gryspotlode word ingeneem en hoef dus nie gemerk te word nie. Juffrou help om gryspotlode skerp te maak. Staedtler HB-potlode word aanbeveel aangesien dit die beste kwaliteit is en word maklik skerp gemaak.

 • Twee pennesakkies word op die eerste dag aan alle leerders gegee. In die groot pennesakkie moet ’n ekstra stel inkleurpotlode, gryspotlood, uitveёr, skêr en gom wees. Dit word gebruik vir huiswerk en moet daagliks in die huiswerksakkie gebêre word. Die kleiner pennesakkie word gebruik vir kaartjies van klanke en domino’s asook voorbeelde van verskillende vorm.

 • Indien ’n leerder se skryfbehoeftes opgebruik is voor die einde van die kwartaal, sal u gevra word om dit aan te vul.

 

GELD

Snoepiegeld

 • Enige bestellings by die snoepie vir kos, moet voor skool deur die ouer/voog of leerder geplaas word.

 • Ouers word versoek om snoepiegeld in ’n duidelik gemerkte beursie wat aan die lyf vasgemaak kan word of om die nek hang, te plaas.

 • Graad 1-leerders mag slegs op 'n Donderdag, na tweede pouse,  die snoepie besoek.

Ander geld

 • Indien moontlik en waar van toepassing, maak gebruik van elektroniese betalings en stuur slegs ’n bewys skool toe.

 • Alle ander gelde wat skool toe gestuur word soos bv. fotogeld, moet in ’n toegeplakte koevert met die leerder se naam, graad, waarvoor die geld is en die bedrag, gemerk word.

 • Graad 1-Eerste skooldag se fotogeld moet by klasonderwyseres inbetaal word.

 

KOMMUNIKASIE EN INLIGTINGSBRIEF

 • Kyk daagliks uit vir omsendbriewe in die huiswerklêer. 

 • Inligtingsbrief is elektroniese beskikbaar op die webblad en d6.        

 • Geen selnommers van die klasonderwyseresse word beskikbaar gestel nie.

 • U kan 'n e-pos na die onderwyser stuur of deur 'n nota in u kind se kommunikasieboekie met die onderwyser kommunikeer.

 • Personeel se e-posadresse is beskikbaar op die skool se webblad en d6.

 • Personeel het 48 uur om 'n e-pos navraag te beantwoord.

 • Voltooi alle die skeurstrokie van 'n omsendbrief en stuur terug na die skool.

 • Voltooi en teken inligtingsbrief by dissipline-stelsel en nasienbeleid asook die mediasentrumbrief wat in die huiswerklêer is.

 • Ouers word versoek om die School Communicater d6  af te laai ten einde balangrike kennisgewings te ontvang.

 

AFWESIGHEDE

 • Indien ’n leerder vir ’n dag afwesig was, moet die ouer die klasonderwyseres skriftelik d.m.v. 'n e-pos of die kommunikasieboekie, inlig wat die rede vir afwesigheid was.

 • Indien ’n leerder meer as twee dae afwesig was, moet ’n doktersbrief by die klasonderwyseres ingehandig word op die eerste dag wat die leerder weer terug is by die skool.

 • Indien ’n leerder meer as twee dae afwesig was, moet die klasonderwyseres gekontak word, sodat werk ingehaal kan word.

 • Indien ’n leerder tuis bly vir enige ander rede as siekte, moet die Skoolhoof kennis daarvan neem. Stuur 'n e-pos na www.unika@unika.co.za.

 • Die Skoolhoof kan nie toestemming gee vir die neem van 'n vakansie tydens die amptelike skoolkwartaal nie, maar kan wel daarvan kennis neem.

 

SIEKTE

 • Dit is noodsaaklik om registeronderwysers en kantoorpersoneel in te lig van enige ernstige allergieë.

 • Dit is die ouer/voog se verantwoordelikheid om die nodige medikasie by die kantoor in te handig met duidelike instruksies asook die leerder se naam en graad.

 • Siek kinders moet tuis bly. 

 • Geen medikasie mag deur skool aan 'n kind gegee word nie.

 • Ouer/voog sal gekontak word om kind te kom haal.

 

AF- EN OPLAAI VAN KINDERS

 • Die skool begin stiptelik om 07:30.

 • Sorg dat u kind betyds is. 'n Register moet geteken word indien u laat is, soos deur die Dept. van Onderwys vereis word.

 • Die Graad 1-leerders verdaag om 13:05.

 • Geen ouer mag voor die klasse wag vir leerders nie.

 • Ouers/voogde moet hul kinders by die klein veldjie kom haal. (Locksleystraat se hek word om 13:05 oopgesluit en moet asb. gebruik word.)

 • Geen kinders mag buite die hekke vir ouers wag nie al is daar 'n sekuriteitswag aan diens.

 • Ouers/voogde moet by die kantoor aanmeld wanneer 'n kind gedurende skoolure afgehaal word.

 • Die ouer/voog moet die kind uitteken, die sekretaresse sal die leerder uit die klas roep.

 • Indien 'n leerder deur 'n ander volwassene afgehaal word gedurende skoolure, moet die ouer/voog skriftelike toestemming gee dat die leerder uitgeteken mag word. Die skrywe word by die kantoor ingehandig.

 • Geen ouer/voog mag direk na 'n klas gaan gedurende skoolure nie. 

 

KOSPAKKIES

 • Gesonde en voedsame kos en water moet vir u kind ingepak word. Geen lekkers of gaskoeldrank nie.

 • Indien u enige finansiële probleme ervaar en nie vir u kind 'n kospakkie skool toe kan stuur nie, wil ons u nooi om die skoolkantoor te kontak sodat ons vir u kind 'n kospakkie kan gee. 

LEERDERS SE SKRIFTE EN WERKBOEKE

 • Leerders se skrifte en werkboeke word van tyd tot tyd huis toe gestuur.

 • Leerders kan dus tuis gaan spog met hulle werk. Gee asb. erkenning.

 • Boeke moet weer die volgende dag terug skool toe gestuur word.

BUITEMUURSE AKTIWITWEITE

 • Moedig u kind aan om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem. Dit is belangrik vir hulle sosiale- en emosionele ontwikkeling.

 • Die inligting en kontaknommers van veral nie-skoolverwante buitemuurse aktiwiteite is beskikbaar op die webblad, d6   asook in die Graad R- en 1-Inligtingsboekie.

KLEREDRAG

 • BL (Bewegingsleer) vir Graad 1-leerders is op 'n Donderdag.

 • Dit is die enigste dag van die week wat leerders met hulle BL- klere mag skool toe kom.

 • Maak  seker dat u kind elke dag die korrekte- en skoon skooldrag dra.

 • Alle klere, skoeisel en ander items soos bv. 'n sportsak, moet DUIDELIK gemerk word met die leerder se naam en van, nie net 'n afkorting bv. AB nie.

 • Dit is die ouer en leerder se verantwoordelikheid om verlore artikels te soek. Doen eers navraag oor verlore ariktels by die klasonderwyser en kyk daarna in die verlore artikelhouer op die aantreeblad. Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore artikels nie.

 • Die klerebank verkoop goeie, tweedehandse klere. Klerebank is op Dinsdae en Donderdae van 07:00 - 08:00 en 13:00 - 14:00 oop.

 • Pryse is beskikbaar op webblad en die  d6  onder Bronne/Algemeen.

 

VERJAARSDAE

 • Indien u iets skool toe wil stuur, sal verjaarsdagpakkies of kolwyntjies raadsaam wees.

 • Moet asb. geen groot koeke, pakke skyfies of gaskoeldrank stuur nie.

 

ASSESSERINGSKAAL

Die 7-vlak skaal word gebruik.

Kode            %                   Beskrywing

   7             80-100             Uitmuntend   

   6             70-79               Verdienstelik

   5             60-69               Beduidend

   4             50-59               Voldoende

   3             40-49               Matig

   2             30-39               Basies

   1             00-29               Ontoereikend

Graad 2

HUISWERK

 • Huiswerk moet van Maandag tot Donderdag gedoen word. Skriftelike sowel as mondelinge huiswerk moet deeglik gedoen word.

 • Ouers/voogde is verantwoordelik om huiswerk te merk en daarby te teken al is die leerder by ’n nasorgsentrum.

 • Let deurgaans op korrekte letter- en syfervorming.

 • Let op netheid en skoon hande.  Plaas die lêer terug in die huiswerksakkie en in die skooltas.

 • Huiswerk is verpligtend, indien daar ’n probleem was en die leerder kon nie huiswerk voltooi nie, kommunikeer dit in die kommunikasie-boekie aan die klasonderwyseres.

 • Indien ’n leerder aan ’n skoolaktiwiteit in die middag of aand deelneem, word hulle verskoon van huiswerk. Onderwyseres kontroleer slegs of die huiswerk gedoen is.

LEES

 • Was hande en skep ’n rustige atmosfeer.

 • Moenie naby boeke eet of drink nie.

 • Indien die leesboek nie oorgetrek is nie, trek dit oor met kleefplastiek.

 • Indien ’n boek wegraak of beskadig is, moet daar R200 by die kantoor inbetaal word om die boek te vervang. Die kwitansie moet na die klasonderwyseres gestuur word.

 • Lees-huiswerk word in die sigwoordeboekie aangedui. Leenders kry een week om dit deur te lees.

 • Plaas leesboek dadelik terug in die huiswerksakkie.

 • Aanvullende lees is belangrik vir woordeskatuitbreiding. Hierdie boekies word een keer per week geruil en afgewissel met die formele leesboekies.

 • Vul die pretleeslys in die sigwoordeboekie in met die name van enige ekstra boekies wat die leerder lees, asook die biblioteekboekies.

 

SKRYFBEHOEFTES

 • Die skool verskaf al die boeke wat die leerders nodig het. Die verbruikbare skryfbehoeftes moet u self aankoop, soos uiteengesit op die skryfbehoeftelys.  Dit word in die klas gehou. Merk alle skryfbehoeftes duidelik.

 • Indien ’n leerder se skryfbehoeftes klaar is voor die einde van die kwartaal, sal u gevra word om dit aan te vul.

 

GELD

Snoepiegeld

 • Enige bestellings vir kos moet voor skool deur die ouer/voog of leerder geplaas word.

 • Ouers word versoek om snoepiegeld in ’n beursie wat aan die lyf vasgemaak word of om die nek hang, te plaas. Graad 2 leerders mag slegs op Vrydae die snoepie besoek.

Ander geld

 • Indien moontlik, maak gebruik van elektroniese betalings en stuur slegs ’n bewys skool toe.

 • Alle ander geld wat skool toe gestuur word moet in ’n toegeplakte koevert met die leerder se naam, graad, waarvoor die geld is en die bedrag, gemerk word. Die koevert word voor in die huiswerklêer geplaas.

OMSENDBRIEWE /INLIGTINGSBRIEF

 • Alle briewe word in die huiswerklêer geplaas.

 • Kyk daagliks vir briewe.

 • Vul skeurstrokies in en stuur slegs die strokie terug skooltoe deur dit in die huiswerklêer te plaas.

 • Belangrike inligting sal ook op die d6  School Communicator deurgegee word.

AFWESIGHEDE

 • Indien ’n leerder vir ’n dag afwesig was, moet ouers/voogde asb die klasonderwyseres skriftelik inlig wat die rede vir afwesigheid was.

 • Indien ’n leerder drie of meer dae afwesig was, moet ’n doktersbrief skool toe gestuur word op die eerste dag wat die leerder weer terug is by die skool.

 • Indien ’n leerder tuis bly vir enige ander rede as siekte, moet toestemming by die skoolhoof verkry word.

 

AF- EN OPLAAITYD

 • Die skool begin stiptelik om 07:30.

 • Sorg dat u kind betyds is. 'n Register moet geteken word indien u kind laat is, soos deur die Dept. van Onderwys vereis word.

 • Die graad 2- leerders verdaag om 13:05.

 • Geen ouers mag voor die klasse of by die trappe wag vir leerders nie. 

 • Ouers moet hul kinders by die wagklas kom haal. (Locksleyweg - hek). Wagklas is tot 13:30.

 • Geen kinders mag buite hekke vir ouers wag nie.

KOSPAKKIES

 • Gesonde en voedsame kos en koeldrank moet ingepak word. Geen lekkers of gaskoeldrank nie.

 • Pak ook ietsie in vir tweede pouse.

 

SKRIFTE EN WERKBOEKE

 • Leerders se skrifte en werkboeke word van tyd tot tyd huis toe gestuur.

 • Dit is sodat die leerders by u kan kom spog met hulle werk. U is welkom om  positiewe kommentaar by u handtekening te skryf.

 • Boeke moet asb weer die volgende dag teruggestuur word skool toe.

 

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

 • Moedig u kind aan om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem. Dit is belangrik vir hulle sosiale- en emosionele ontwikkeling.

 • Daar is ’n groot verskeidenheid buitemuurse aktiwiteite om van te kies.

 • Inligting van veral nie-skoolverbande aktiwiteite is beskikbaar op die webblad en 

 

KLEREDRAG

 • BL vir Graad 2 leerders is op Donderdae. Dit is die enigste dag van die week wat leerders met hulle BL- klere mag skool toe kom.

 • Maak asb seker dat u kind elke dag die korrekte skooluniform aan het.

 • Merk alle klere duidelik.

 • Beperk juweliersware vir die dogters tot oorringetjies en “studs”.

 

VERJAARSDAE

 • Indien u iets wil skool toe stuur, sal verjaardagpakkies of “cup cakes” verkieslik wees.

 • Moet asb geen groot koeke, pakke chips of bottels koeldrank stuur nie.

 • Reël vooraf met die klasjuffrou op watter dag u verjaardagpakkies kan stuur.

 

ASSESSERINGSKAAL

Die 7-vlak skaal word gebruik.  (Sien onder ASSESSERINGSKAAL graad 1)

Graad 3

SELFOONNOMMERS

 • Geen selfoonnommers word uitgee nie en geen whatsapp-groepies gaan gestig word nie. Gebruik  die kommunikasieboekie om inligting deur te gee vir die onderwyser. U kan ook e-pos vir die onderwyser stuur. As daar dringende sake deurgegee moet word, kan ouers/voodge die skool kontak.

HUISWERK

 • Huiswerk moet van Maandag tot Donderdag gedoen word.

 • Skriftelike- sowel as mondelinge huiswerk moet deeglik gedoen word.

 • Ouers is verantwoordelik om huiswerk te merk al is die leerder by ‘n nasorgsentrum.

 • Gr.3-leerders word aangemoedig om huiswerk selfstandig te voltooi.

 • Let deurgaans op korrekte letter- en syfervorming.

 • Let op skoon hande en sodra huiswerk klaar is, plaas lêer terug in die huiswerksakkie.

 • Huiswerk is verpligtend, indien ’n probleem voorgeval het en die leerder kon nie huiswerk voltooi nie, kommunikeer dit in die kommunikasieboekie aan die onderwyser, anders word sy/haar naam in die strafboek aangeteken.

 • Mondeling: Leerders sal betyds die datums van elke mondeling ontvang. Leerders moet dit by die huis gaan voorberei en die Vrydag aan die klas voorlê. Daar word punte vir die volgende toegeken:

       1. Voorbereid

       2. Selfvertroue

       3. Flitskaarte (mondeling op kaartjies geskryf)

       4. Foto’s/Prente/Illustrasies

LEES

 • Was hande en skep ‘n rustige atmosfeer. Moenie naby jou boeke eet of drink nie.

 • Indien die leesboek nie oorgetrek is nie, trek dit netjies met kleefplastiek oor.

 • Indien ‘n boek weg of beskadig is, moet daar R50 by die kantoor inbetaal word om die boek te vervang. Die kwitansie moet aan die klasonderwyser gestuur word.

 • Ouer/voog vul die leeskaart agter in huiswerkleêr in en teken daarby.

 • Plaas leesboek terug in huiswerksakkie. Leesboek moet elke dag by die skool wees, aangesien onvoorbereide assessering deurgaans plaasvind.

 • Onthou om die Pretleeslyste te voltooi, die leerders ontvang leesbeertoekennings en sy/haar klas kan die Leesbeer  wen vir die kwartaal.

 • Ons ruil weekliks boekies - een week kry hulle ‘n Afrikaanse boekie en dan die volgende week ‘n Engelse boekie.

 

SKRYFBEHOEFTES

 • Die skool verskaf al die boeke en lêers wat die leerders nodig het in die klas.

 • Die verbruikbare skryfbehoeftes moet u self aankoop, soos uiteengesit op die skryfbehoeftelys. Die skryfbehoeftes word die eerste dag van skool klas toe gebring en in die klas gehou. Merk asb. alle skryfbehoeftes duidelik.

 • ‘n Aparte pennesakkie word die eerste dag aan leerders gegee. Dit word tuis gehou en vir huiswerk gebruik. Maak seker dat daar die nodige skryfbehoeftes in is.

 

GELD

Snoepiegeld

 • Enige bestellings vir kos moet voor skool deur die ouer/voog of leerder geplaas word.

 • Ouers/voogde word versoek om snoepiegeld in beursie wat aan die lyf vas is of om nek hang, te plaas.

 • Eerste pouse mag net voedsame kos gekoop word, maar tweede pouse mag leerders ietsie lekkers koop.

 • Daar is nie ‘n spesifieke dag vir snoepie nie, ouers besluit self watter dag u kind by die snoepie mag koop.  Die onderwyser stuur die leerders ‘n rukkie voor pouses.

Ander gelde

 • Indien moontlik maak gebruik van elektroniese betalings en stuur slegs 'n  bewys skool toe.

 • Alle ander geld wat skool toe gestuur word moet in  ‘n toegeplakte koevert geplaasterd met die leerder se naam, graad, waarvoor die geld is en die bedrag, gemerk word. Voor in die huiswerklêer word die geld aangeteken met daardie dag se datum en die onderwyser sal daarby teken as sy dit ontvang het. Kwitansies word weer in die huiswerklêer geplaas.

OMSENDBRIEWE /INLIGTINGSBRIEF

 • Alle briewe word in die huiswerklêer by die tweede afskorting geplaas.

 • Kyk daagliks vir briewe. Vul skeurstrokies in en stuur slegs die skeurstrokie terug deur dit in die huiswerklêer te plaas. Plaas dit dan in die plastieksakkie heel voor.

 • Die skool kommunikeer ook deur die d6 -School Communicator.

AFWESIGHEDE

 • Indien ‘n leerder vir ‘n dag afwesig was, moet die ouer/voog ‘n skriftelike brief stuur met die rede vir afwesigheid. Indien die leerder meer as drie dae afwesig was, moet ‘n doktersbrief skool toe gestuur word op die eerste dag wat die leerder weer terug is by die skool.

 • Werk wat in die klas gedoen is in daardie tydperk, moet deur die ouers/voogde tuis ingehaal word, want leerders word daarop geassesseer.

 • Indien ‘n leerder tuis bly vir enige ander rede as siekte, moet toestemming by die skoolhoof verkry word.

 

LAAT KOM

 • Die skool begin stiptelik om 07:30 en eindig om 13:30.

 • Sorg dat u kind betyds is. Indien u kind laat is, word 'n register geteken soos deur die Dept. van Onderwys vereis.

 

AFHAAL VAN LEERDERS

 • Geen ouers mag voor die klasse wag vir leerders nie.

 • Geen leerders mag buite die hekke vir ouers wag nie.

KOSPAKKIE

 • Gesonde en voedsame kos en koeldrank asb. Geen lekkers, gaskoeldrank of skyfies voor 12:00 nie. 

                 

LEERDERS SE SKRIFTE EN WERKBOEKE

 • Leerders se skrifte en werkboeke word na die afhandeling van onderskeie tema's huis toe gestuur.

 • Dit is sodat die leerders by u kan spog met hulle werk. Daardie dag se werk sal nie gemerk wees nie. Moenie die boeke merk of negatiewe opmerkings teenoor u kind maak of in die boek skryf nie. U is welkom om positiewe opmerkings by u handtekening te skryf.

 • Boeke moet weer die volgende dag terug gestuur word skool toe sodat u kind daarin kan werk.

 • Vir elke assesseringsaktiwiteit is daar ‘n memorandum.

BUITEMUURSE AKTIWITEITE

 • Moedig u kind aan om aan buitemuurse aktiwiteite deel te neem. Dit is belangrik vir hulle sosiale en emosionele ontwikkeling.

 • Daar is ‘n groot verskeidenheid om van te kies.

 • Hou gerus die d6  dop vir meer inligting in die verband.

 

BL

 • BL vir Gr. 3’s is elke Dinsdag. Dit is die enigste dag van die week wat leerders met hulle BL klere mag skool toe kom.

 • Indien daar sport op ‘n ander dag van die week is, moet leerders met hulle skoolklere skool toe kom en hul verklee dan tydens tweede pouse. Merk alle klere duidelik.

MEDIASENTRUM

 • Leerders neem weekliks ‘n boek by die mediasentrum uit. Indien 'n mediaboek beskadig of verloor word, is 'n R200 boete betaalbaar. Leerders sal eers toegelaat word om weer boeke uit te neem nadat die boete betaal is.

 

VERJAARSDAE

 • Indien u iets wil skool toe stuur, sal verjaarsdagpakkies of 'cupcakes' raadsaam wees

 • Geen roomyskoeke, gaskoeldrank of groot pakke lekkers of skyfies nie.

 

ASSESSERINGSKAAL

 • Die 7-vlak skaal word gebruik. (Sien ASSESSERINGSKAAL onder Graad 1)

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur