In 1960 word die skool Laerskool Unika genoem. Die naam is gebaseer op die Latynse verbuiging "Unicus" wat uniek beteken. Die naam, Laerskool Unika, het gou inslag gevind en word die unieke karakter van die skool met trots uitgeleef.  Vandag streef ons nog steeds daarna om uniek, uitstekend en buitengewoon te wees.

In 1963 breek die leerlingetal deur die 400-grens. In die skooljaar word die skoollied geskryf deur Ignatius Mocke en getoonset deur Con Lambrecht, beide ouers van leerlinge. Teen 1964 is die sportgronde gereed en die eerste huissportbyeenkoms, op sy eie veld, word gehou. 

En watter beter leuse kon daar vir Unika wees as ONS BOU! Die wapen het ook in dieselfde jaar sy beslag gekry met simbolie as volg:

Die hande van vriendskap en hulp met die opkomende son in die agtergrond; die troffel wat steen-vir-steen bou, geplaas op ons land, die Republiek van Suid-Afrika.  Dit is ons wapen. 

Aan die begin van 1989 verander die meisies se somerrokkie van geel na blou-en-wit geruit.

12 Januarie 1959 was 'n gewone Maandag soos elke ander Maandag - in die begin van 'n nuwe werkweek.

Dit is egter  ook die begin van 'n nuwe skooljaar en 128 Afrikaanse kinders  daag by hul nuwe skool op - Robindale Laerskool. 

Die waarnemende hoof, mnr. P.W. vH. Opperman en 4 van sy assistente, verwelkom 39 kinders in graad 1, 21 in graad 2, 27 in st 1, 18 in st 2, 14 in st 3 en die skrale 9 in st 4.  Daar was op hierdie dag geen st 5 leerlinge nie.

Geen boeke en toerusting was daardie dag beskikbaar nie. Die gebou was darem daar.

Daar was 'n administratiewe blok en die saal.  Die tweede blok bestaan uit 12 klaskamers, 'n biblioteek en kleedkamers. Die derde blok het uit vier klaskamers bestaan, 2 vir graad 1 leerlinge en 2 vir graad 2 leerlinge.  In die eerste bestaansjaar moes daar 'n keuse gemaak word oor die kenmerkende skooldrag.  Daar was besluit op koningsblou baadjie, ou-goud winterrokkies en grys seunsbroeke met blou hemde.

Die uitgrawings vir die sportveld.

Eerste personeel (1959)

Die skoolterrein in die beginjare

Ons Skoollied

Ons sal handhaaf ons skool en sy naam

Ons kinders van Unika saam

Met oë wat helder ver kan sien

Met harte wat vreugdevol dien!

Sonder vrees met geloof in die Heer

Sal ons strewe en werk en presteer

Aan ons Land en aan ons Nasie getrou!

Ons sal bou , ons sal bou, ons sal bou!

Op die sportveld geniet ons die spel

Ons weet dis die spangees wat tel

En wen of verloor tog sal ons speel

Steeds skoon en getrou aan die reël

Ons sal saamstaan en vorentoe beur

Ons is maats wat die toekoms trotseer

Aan ons Taal en aan ons Nasie getrou!

Ons sal bou, ons sal bou, ons sal bou!

Dit is die karakter van hierdie skool wat leerlinge van Laerskool Unika saam met hulle die lewe inneem en dis die karakter van ons skool wat blywend is - van toeka tot nou!

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur