Die skoolkompleks bied benewens voldoende klaskamerruimte ook die volgende:

 • 'n Moderne leessentrum

 • 'n Musieklokaal en dienste van Randburg Hoërskool sateliet musiekskool

 • Basiese tegniese- en kunslokale

 • 'n Volledige toegeruste laboratorium

 • Remediërende onderwyshulpmiddels

 • 'n Boomryke skoolterrein

 • twee rugbyvelde

 • mediasentrum

 • 'n atletiekveld

 • krieketveld en krieketnette

 • ses netbalbane

 • drie tennisbane

 • snoepwinkel

 • opvoedkundige hulpspan

 • ouditorium

 • sportkantoor

 • konferensiesentrum

 • graad R klim-en-klouter park

 • Juniorafdeling klim-en-klouter park

 • pawiljoen

 • volledig toegeruste kleuterskool vir 2 tot 5-jariges

 • Unika Voortrekker kommandokantoor

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur