Dienspersoneel

Lefty Mongwe

Voorman

Cedric Shai

Onderhoud

Jacob Mnolo

Skoonmaker

Jafta Monjeka

Skoonmaker

Portia Malamela

Teedame/skoonmaker

Nomvula Mthunywa

Kantoor/afrol/skoonmaker

Frank Moshabe

Bussie-bestuurder

Solomon Mashitoa

Skoonmaker

Shoes Mohlakokoane

Sekuriteit

Sarah Mamabolo

Gr R Assistent/skoonmaker

Keneth Thobela

Sekuriteit

registreer op              en ontvang nuus soos dit gebeur